Organizare CIDIFR

CID-IFR este condus de un director cu responsabilităţi manageriale pentru toate activităţile de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă.
Consiliul CID-IFR este constituit din Prorector Educaţie şi managementul calității, Director CID-IFR şi coordonatorii programelor de studii ID/IFR.
Coordonatorii programelor de studii ID/IFR sunt nominalizați de către Departamentele care coordonează programele de studii respective, sunt aprobați în Consiliile facultăţilor şi validați prin hotărâre de Senat.
Componența Consiliului CID-IFR
 • Prof.univ.dr. Elena CONDREA – Prorector educație și managementul calității
 • Ș.l.univ.dr.ing. Gabriela IANCULESCU – Director CID-IFR
 • Lect.univ.dr. Mari-Isabella STAN – Coordonator IFR-FDSA
 • Conf.univ.dr. Florin CAZAN – Coordonator IFR-FEFS
 • Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET – Coordonator IFR-FIMIM
 • Conf.univ.dr. Cosmin CĂPRIOARĂ – Coordonator IFR-FL
 • Prof.univ.dr.ing. Violeta SIMIONESCU – Coordonator IFR-FSNSA
 • Conf.univ.dr. Adina ȚIȚEI – Coordonator ID-FSE
Secretariat
 • Florentina-Simona ODAGIU
Compartiment Pregătire și distribuție materiale didactice ID-IFR
 • Claudia-Ani NICULAE
 • Dragoș-Mihai CIOTI
Compartiment Gestionare și logistică platformă e-Learning ID-IFR
 • Ing. Angela BOGACIOV

Directori Centru ID-IFR

 • 01.10.2023-prezent: Ș.l.univ.dr.ing. Gabriela IANCULESCU
 • 09.06.2004-30.09.2023: Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA
 • 28.09.1999-08.06.2004: Conf.univ.dr. Wladimir BOSKOFF
Scroll to Top