Oferta educațională pentru programele de studii ID-IFR, pentru concursul de admitere 2024

Nr. crt. Facultatea organizatoare
Adresa
/ telefon / site
Program de studii / forma de învățământ Diploma obținută Statut acreditare / durată studii /nr. credite ECTS Criterii de admitere Taxa anuală de școlarizare (lei) Nr. locuri ID/IFR (cu taxă)
1. Facultatea de Ştiinţe Economice
Campus, corp A,Aleea Universităţii 1
Tel. +40 241 511 040 http://stec.univ-ovidius.ro
Afaceri Internaţionale / ID Licențiat în Științe Economice acreditat / 3 ani 1. Scrisoare de Intenție (Admis /Respins)
2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
3900 50
2. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor /ID Licențiat în Științe Economice acreditat / 3 ani 3900 50
3. Contabilitate şi Informatică de Gestiune /ID Licențiat în Științe Economic acreditat / 3 ani 3900 50
4. Finanţe şi Bănci / ID Licențiat în Științe Economice acreditat / 3 ani 3900 50
5. Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative
Campus, corp A,
Aleea Universităţii 1
Tel. +40 241 694 330 http://www.drept-ovidius.ro
Drept / IFR Licențiat în Drept acreditat / 4 ani 1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
3900 75
6. Administraţie Publică / IFR Licențiat în Științe Administrative acreditat / 3 ani 3600 50
7. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Campus, Aleea Universităţii,Baza nauticăTel. +40 241 640 443
http://fefs.univ-ovidius.ro
Educaţie Fizică şi Sportivă/ IFR Licențiat în Educație Fizică și Sport acreditat / 3 ani Proba eliminatorie – testarea capacităţii motrice – traseu aplicativ (contracronometru) – evaluat cu admis/respins. Proba 1 – Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, tenis, fotbal, baschet, handbal, volei, rugby. Proba 2 – Media de la examenul de bacalaureat. Ponderea notei finale este următoarea: Nota la proba 1 – 70 %; Nota la proba 2 – 30 %. 3860 90
8. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritima
B-dul. Mamaia nr. 124Tel. +40 737 077 519
http://imim.univ-ovidius.ro
Autovehicule Rutiere
/ IFR
Diplomă de inginer acreditat/ 4 ani 1. Scrisoare de intenţie (Admis/Respins)
2. Media generala de concurs = 100% media examenului de bacalaureat
3900 75
9. Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
/ IFR
Diplomă de inginer acreditat/ 4 ani 3900 75
10. Facultatea de Litere Campus
, corp A,Aleea Universităţii 1
Tel. +40 787 210 267
http://litere.univ-ovidius.ro
Limba şi Literatura Română –O limbă și Literatură Modernă (engleză, italiană) / IFR Licențiat în filologie acreditat/ 3 ani 1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis/ respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
3400 75
11. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole Campus, corp B,
Aleea Universităţii
1Tel. +40 241 605 060 http://snsa.univ-ovidius.ro
Agricultură / IFR Diplomă de inginer acreditat/ 4 ani 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generalăde la examenul de bacalaureat – 100%
3900 75
Scroll to Top