Oferta educațională pentru programele de studii ID-IFR, pentru concursul de admitere 2024

(Extras din oferta educațională a UOC)

Nr. crt. Facultatea organizatoare
Adresa
/ telefon / site
Program de studii / forma de învățământ Diploma obținută Statut acreditare
/ durată studii/nr. credite ECTS
Criterii de admitere Taxa anuală de școlarizare (lei/an) Nr. locuri ID/IFR (cu taxă)
1. Facultatea de Ştiinţe Economice
Campus, corp A,
Aleea Universităţii 1
Tel. +40 241 511 040
http://stec.univ-ovidius.ro
Afaceri Internaţionale / ID

Licențiat în Științe
Economice acreditat / 3 ani

1. Scrisoare de Intenție (Admis /Respins)
2. Media generală de la examenul de bacalaureat – 100%
3900 50
2. Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor /ID Licențiat în Științe Economice acreditat / 3 ani 3900 50
3. Contabilitate şi Informatică de Gestiune /ID Licențiat în Științe Economic acreditat / 3 ani 3900 50
4. Finanţe şi Bănci / ID Licențiat în Științe Economice acreditat / 3 ani 3900 50
5. Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative
Campus, corp A,
Aleea Universităţii 1
Tel. +40 241 694 330
http://www.drept-ovidius.ro
Drept / IFR Licențiat în Drept acreditat / 4 ani 1.Eseu motivațional (notat cu admis/respins)
2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
3900 75
6. Administraţie Publică / IFR Licențiat în Științe Administrative acreditat / 3 ani 3600 50
7. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Campus, Aleea Universităţii,
Baza nautică
Tel. +40 241 640 443
http://fefs.univ-ovidius.ro
Educaţie Fizică şi Sportivă/ IFR Licențiat în Educație Fizică și Sport acreditat / 3 ani Proba eliminatorie – testarea capacităţii motrice – traseu aplicativ (contracronometru) – evaluat cu admis/respins.  Proba 1 – Probă sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, tenis, fotbal, baschet, handbal, volei, rugby.
Proba 2 – Media de la examenul de bacalaureat. Ponderea notei finale este următoarea:
Nota la proba 1 – 70 %;
Nota la proba 2 – 30 %.
3860 90
8. Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritima
B-dul. Mamaia nr. 124
Tel. +40 737 077 519
http://imim.univ-ovidius.ro
Autovehicule Rutiere
/ IFR
Diplomă de inginer acreditat / 4 ani 1. Scrisoare de intenţie (Admis/Respins)
2. Media generala de concurs = 100% media examenului de bacalaureat
3900 75
9. Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
/ IFR
Diplomă de inginer acreditat / 4 ani 3900 75
10. Facultatea de Litere Campus
corp A,Aleea Universităţii 1
Tel. +40 787 210 267
http://litere.univ-ovidius.ro
Limba şi Literatura Română –O limbă și Literatură Modernă (engleză, italiană) / IFR Licențiat în filologie acreditat / 3 ani 1. Scrisoare de intenție (in limba română) evaluată cu admis/ respins
2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%
3400 75
11. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
corp B, Aleea Universităţii 1
Tel. +40 241 605 060
http://snsa.univ-ovidius.ro
Agricultură / IFR Diplomă de inginer acreditat / 4 ani 1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins)
2. Media generalăde la examenul de bacalaureat – 100%
3900 75

Scroll to Top