În Universitatea „Ovidius” din Constanţa, activitatea ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIDIFR).

În anul universitar 1999-2000, în cadrul Universităţii „Ovidius”din Constanţa, s-a înfiinţat Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă care coordona 4 facultăţi cu 9 programe de studii: Facultatea de Ştiinţe Economice (Tranzacţii internaţionale; Turism şi servicii; Finanţe-Contabilitate), Facultatea de Litere şi Teologie (Română-B; Franceză-B; Engleză-B), Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe administrative (Drept; Administraţie publică), Facultatea de Medicină (Colegii medicale-medicină generală).

În anul 2001, Centrul de Studii pentru Învăţământ Deschis la Distanţă s-a transformat în Centrul de Studii ID-IFR al Universităţii „Ovidius” Constanţa. Începând cu anul 2007, Centrul de Studii ID-IFR și-a schimbat denumirea în Departamentul ID-IFR al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (DID-IFR) iar din anul 2011, prin noua Cartă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, Departamentul ID-IFR devine Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă  (CID-IFR).
În prezent, sunt acreditate următoarele programe de studii:

Facultatea de Ştiinţe Economice:
 • Afaceri Internaţionale (AI) – ID;
 • Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) – ID;
 • Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) – ID;
 • Finanţe şi Bănci (FB) – ID.
Facultatea de Drept, Ştiinţe Administrative:
 • Drept – IFR;
 • Administraţie Publică (AP) – IFR.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport:
 • Educaţie Fizică şi Sportivă (EFS) – IFR.
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă:
 • Autovehicule Rutiere (AR) – IFR;
 • Inginerie Economică în Domeniul Mecanic (IEDM) – IFR.
Facultatea de Litere:
 • Limbă şi Literatură Română – O Limbă şi Literatură modernă (engleză, italiană) – IFR.
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole:
 • Agricultură – IFR.

Învăţământul la Distanţă (ID) și Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială (nivel licență).
Prioritatea Centrului ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale de la forma de învăţământ cu frecvență.
Începând cu anul universitar 2015-2016, s-a implementat platforma E-learning ACADEMIS dedicată studenților de la ID-IFR prin care se asigură un proces de învățare modern, eficient și interactiv în concordanță cu evoluția rapidă a tehnologiei informației și comunicării.

Scroll to Top