FINANȚE BĂNCI

Misiune, competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Misiunea programului de licenţă „Finanţe şi bǎnci” este pregătirea universitară, în domeniul financiar – bancar, acumularea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice menite să înlesnească studenţilor rezolvarea cu succes a problemelor complexe cu care se vor confrunta în activitatea lor profesională. Prin parcurgerea disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ al programului de licenţă Finanţe şi bǎnci, se urmăreşte dobândirea de către absolvenţi a unei serii de competenţe generale şi de specialitate.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei RNCIS, grila 1 şi grila 2)

 • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;
 • Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;
 • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):

 • Comisar gardă financiară – 241102;
 • Controlor tezaur – 241104;
 • Inspector financiar-bancar – 241107;
 • Inspector asigurări – 241108;
 • Referent de specialitate financiar-contabilitate – 241110;
 • Dealer – 241113;
 • Analist investiţii – 241115;
 • Consultant plasamente valori mobiliare – 241117;
 • Agent capital de risc – 241118;
 • Consultant fiscal – 241129;
 • Economist bancă – 241502;
 • Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) – 241508;
 • Administrator bancar/produs leasing – 241509;
 • Referent bancar/societate leasing – 241514;
 • Inspector de specialitate asigurări – 241601;
 • Inspector de specialitate subscriere – 241602;
 • Referent de specialitate asigurări – 241603;
 • Inspector de risc – 241606;
 • Specialist sistem asigurări – 241609;
 • Expert/inspector vamal – 241907;
 • Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) – 241920;
 • Analist financiar – 241943;
 • Asistent analist – 241947;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului – 244103;
 • Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. – 244111;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Operator ghişeu bancă, Agent servicii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de specialitate financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier Clienţi; Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de investiţii financiare ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI.

DURATA STUDIILOR
Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre).

Discipline studiate
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Microeconomie Macroeconomie
Matematică aplicată în economie Baze de date
Informatică  economică Finanţe
Bazele contabilităţii Dreptul afacerilor
Economia şi gestiunea întreprinderii Management general
Economie europeană Statistică economică
Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) I Etică în afaceri
Educaţie fizică I* Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) II
Educaţie fizică II*

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Contabilitate financiară fundamentală Contabilitate financiară aprofundată
Finanţe publice Marketing
Econometrie Operaţiunile instituţiilor de credit
Monedă  şi credit Gestiunea financiară a firmei
Asigurări și reasigurări Fiscalitate
Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) III Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) IV
Management financiar /Managementul portofoliului de active financiare Educaţie fizică IV*
Educaţie fizică III* Practică de specialitate (3 săptămâni)
Finanțe publice locale /Finanțe corporative

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Contabilitate bancară Control financiar
Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale Audit financiar
Pieţe de capital Evaluarea firmei
Analiză economico-financiară Managementul calităţii
Doctrine economice Finanțe internaționale
Buget şi trezorerie publică Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
Gestiune bancară Metodologia elaborării lucrării de licență
Gestiunea financiară a instituțiilor publice /Contabilitate de gestiune Audit intern
Control de gestiune
Scroll to Top