EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA

Misiune, Competențe, Calificări
MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

 • Formarea unei baze solide de cunoştinţe în ştiinţa educaţiei fizice.
 • Formarea de competenţe de proiectare, conducere şi gestiune a activităţilor motrice cu caracter variat în învăţămâtul preuniversitar.
 • Formarea de competenţe adecvate şi instrumente pentru comunicarea şi gestiunea informaţiilor în domeniul educaţiei fizice şi sportului .
 • Formarea de competenţe de lucru în echipă şi de integrare în activităţile profesionale.
 • Formarea de cunoştinţe şi abilităţi de susţinere a activităţilor motrice şi sportive ce se desfăşoară la diferite vârste.
 • Formarea de cunoştinţe şi abilităţi de susţinere a activităţilor motrice şi sportive desfăşurate la elevii cu dizabilităţi.
 • Formarea de cunoştinţe şi abilităţi de susţinere a activităţilor sportive organizate la nivel şcolar.
 • Formarea de cunoştinţe şi abilităţi de susţinere şi gestiune a activităţilor de timp liber, în mediul turistico-sportiv, activităţi tip excursii, activităţi ludico-sportive.
 • Formarea de cunoştinţe necesare prevenirii şi menţinerii sănătăţii în activităţi şcolare extracurriculare.
 • Formarea de cunoştinţe necesare organizării şi gestionării diverselor activităţi sportive ca responsabil în diverse structuri ale I.S.J. sau sportive ale D.J.S.T.
 • Formarea de cunoştinţe specializate pentru activităţi motrice, în centrele de fitness sau SPA.

CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):

După parcurgerea studiilor universitare şi promovarea examenului de licenţă, absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport vor primi titlul de Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă. În baza acestor competenţe orice absolvent va putea ocupa unul din următoarele posturi:

 • Ocupaţii specifice (conform COR): 235204 referent de specialitate învăţământ, 232201 profesor în învăţământul gimnazial; 255902 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport,
 • Ocupaţii posibile (conform COR): 122907 conducător tabără şcolară; 131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică; 244801 consilier pentru tineret; 244605 ofiţer control doping; 245106 corespondent de presă, 245105 corespondent radio, 245113 redactor

Menţionăm că pentru profesiile de profesor şi antrenor este obligatoriu atestatul de absolvire a cursurilor “Departamentului pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic”.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ vizată ( conf.met.cncis, grila 1şi grila 2) 
C1  Proiectarea modulară (Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinară.
C2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar (Educaţie fizică şi sportivă).
C3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a  atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic.
C4  Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă.
C5  Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport.
C6 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Grila 2
C1 Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului  cu orientare interdisciplinară.
C2 Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar.
C3 Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor specifice educaţiei fizice si  sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic.
C4 Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă.
C5 Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport.
C6 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

DURATA STUDIILOR
3 ani (6 semestre )

CERTIFICAREA STUDIILOR: Diplomă de licenţă şi supliment de diplomă
Discipline studiate
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Kinesiologie Anatomie şi biomecanică
Gimnastica de bază Bazele generale ale atletismului
Fundamente ştiinţifice ale jocurilor sportive- Handbal Teoria şi practica în ramuri ale gimnasticii-

Gimnastică Artistică

Fundamente  ştiinţifice ale jocurilor sportive-Fotbal Teoria şi practica în sporturile de combat – Judo
Anatomie şi biomecanică Teoria şi practica în alte ramuri sportive-Tenis
Teoria şi practica în sporturile de iarnă – Schi Activităţi motrice de timp liber/Handbal pe plajă
Istoria educaţiei fizice şi sportului/Sociologie/ Activităţi motrice de timp liber/Fotbal pe plajă
Limbă străină (Engleză/Franceză) Stagiu de practică în activităţi de turism
  Limbă străină (Engleză/Franceză)
  Rugby(în7)/Rugby tag

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului
Fundamente  ştiinţifice ale jocurilor sportive- Baschet Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă
Fundamente  ştiinţifice ale jocurilor sportive- Volei Aplicaţii practice discipline sportive de apă
Fiziologie Teoria şi practica în sporturile de expresie-Dans popular
Teoria şi practica în sporturile de apă Metodica predării gimnasticii în şcoală
Teoria şi practica atletismului Metodica predării handbalului în şcoală
Teoria şi practica în ramuri ale gimnasticii- Gimnastică Ritmică/Acrobatică Metodica predării fotbalului în şcoală
Futsal/Fotbal tenis Activităţi motrice adaptate
Limba străină (Engleză/Franceză) Metode de cercetare în educaţie fizică şi sport
Stagiu de practică în baze de agrement Limba străină (Engleză/Franceză)
  Biliard/Yachting

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Teoria şi metodica pregătirii echipelor şcolare Teoria şi metodica pregătirii echipelor şcolare
Evaluare motrică şi somato-funcţională Educaţie pentru sănătate, prim ajutor
Metodica predării atletismului în şcoală Teoria şi practica în sporturile de combat – Lupte
Metodica predării voleiului  în şcoală Expresie corporală şi euritmie
Metodica predării baschetului în şcoală Fitness
Practica şi metodica activităţilor  motrice pe grupe de vârstă Baschet street/Korfball
Gimnastică aerobică de întreţinere şi Step aerobic Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă
Management aplicat în educaţie fizică şi sport  
Stagiu de practică în unităţi de învăţământ  
Scroll to Top