ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR

Misiune, competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Misiunea programului de licenţă „Economia comerţului, turismului şi serviciilor ” este pregătirea universitară, în domeniul administrǎrii afacerilor, acumularea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice menite să le înlesnească studenţilor rezolvarea cu succes a problemelor complexe cu care se vor confrunta în activitatea lor profesională. Prin parcurgerea disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ al programului de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor, se urmăreşte dobândirea de către absolvenţi a unei serii de competenţe generale şi de specialitate.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei RNCIS)

 • Realizarea prestaţiilor  în comerţ, turism şi servicii
 • Comercializarea produselor/serviciilor
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii
 • Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare
 • Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii
 • Asistenţă în managementul resurselor umane

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):

 • agent comercial – 34210;
 • agent de turism – 341402; 341403;
 • agent ticketing- 34140;
 • agent rezervări – 341404;
 • agent cumpărări – 34160;
 • asistent comercial –2419 ;
 • agent contractări și achiziții (brokeri mărfuri)- 34160;
 • analist servicii client – 41922;
 • inspector economist comerț și marketing – 244104;
 • administratori în cantine, restaurante, pensiuni – 5121; ;
 • concierge – 34920;
 • asistent cercetare economist – 258102;
 • referent în comerţ şi marketing – 244104;
 • logistician gestiune flux – 241301;
 • documentarist ordonare logistica – 241303;
 • referent economist în management – 244101;
 • conducator intreprindere mică patron (girant) în transporturi și comunicații – 131601;

Noi ocupații de introdus în COR: responsabil raion de magazin; front desk manager; organizator evenimente; manager categorie de produs; merchandiser; dispecer în transporturi.

DURATA STUDIILOR
Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre).

Discipline studiate
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Microeconomie Macroeconomie
Bazele informaticii Matematică aplicată în economie
Bazele contabilităţii Management
Fundamentarea ştiinţei mãrfurilor Dreptul afacerilor
Economia întreprinderii Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor
Marketing Finanţe
Comunicare şi corespondenţă comercială în limba engleză I Comunicare şi corespondenţă comercială în limba engleză II
Comunicare şi corespondenţă comercială în limba franceză I Comunicare şi corespondenţă comercială în limba francezăII
Educaţie fizică I* Educaţie fizică II*

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Tehnica operaţiunilor de turism Econometrie
Statisticã economicǎ Contabilitate financiară
Mãrfuri alimentare şi securitatea consumatorului Managementul relaţiilor cu furnizorii şi clienţii
Economia comercială Mãrfuri nealimentare şi siguranţa utilizatorului
Economia serviciilor Comerţ electronic
Economia turismului Doctrine economice
Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină I (engleză, franceză, germană) III Comunicare şi corespondenţă comercială în limba străină I (engleză, franceză, germană) IV
Managementul inovării /Burse internaționale de mărfuri Educaţie fizică IV*
Educaţie fizică III* Practică de specialitate  (3săptămâni)
Marketing direct /Antreprenoriat

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Logistica şi distribuţia mărfurilor Managementul calităţii
Tehnici comerciale Managementul firmei
Analiză economico-financiară Finanțe internaționale
Ecoturism şi turism rural Cercetări de marketing
Economie europeană Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
Relaţii publice Evaluarea şi finanţarea investiţiilor
Comunicare în afaceri în  limba străină I (engleză, franceză, germană) V Comunicare în afaceri în  limba străină I (engleză, franceză, germană) VI
Tehnici promoţionale /Comunicare comercială Metodologia elaborării lucrării de licență
Resurse și destinații turistice /Asigurări și reasigurări
Scroll to Top