DREPT

Misiune, Competențe, Calificări
MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII:

Programul de studii funcționeaza încă din anul 1999 fiind constituit ca o unitate academica moderna în învățământul superior romanesc de specialitate care ofera absolventilor sai posibiltati sporite de a-si exercita profesia atat in tara noastra, cat si pe plan european.
Obiectivul general al programului de studii: Programul de studii functioneaza inca din anul 1992 fiind constituit ca o unitate academica moderna in invatamantul superior romanesc de specialitate care ofera absolventilor sai posibiltati sporite de a-si exercita profesia atat in tara noastra, cat si pe plan european.

Obiectivele educaţionale:
CALIFICARE PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (OCUPAŢII, POSIBILITĂŢI DE INTEGRARE PE PIAŢA MUNCII):
Ocupaţii posibile conform COR: Asistent universitar – 231001; Conferenţiar universitar – 231002; Expert centre de perfecţionare – 231003; Lector universitar – 231004; Profesor universitar – 231006; Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri – 232101; Profesor în învăţământul gimnazial – 232201; Inspector asigurări – 241108; Lichidator – 241122; Administrator judiciar – 241123; Executor bancar – 241124; Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201; Expert forţă de muncă şi şomaj – 241202; Inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj – 241203; Formator – 241205; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj – 241206; Formator de formatori – 241207; Organizator/conceptor/consultant formare – 241217; Evaluator de competenţe profesionale – 241219; Inspector de specialitate asigurări – 241601; Referent de specialitate asigurări – 241603; Consilier vânzări asigurări – 241604; Inspector coordonator asigurări – 241605; Specialist sistem asigurări – 241609; Agent consular – 241903; Ataşat diplomatic – 241905; Consul – 241906; Expert/inspector vamal – 241907; Curier diplomatic – 241908; Referent relaţii externe – 241913; Secretar diplomatic – 241914; Viceconsul – 241915; Consilier proprietate industrială autorizat – 241918; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) – 241920; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) – 241924; Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului – 241935; Administrator societate comercială – 241939; Expert achiziţii publice – 241940; Expert prevenire şi combatere a corupţiei – 241942; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – 241948; Consilier afaceri europene – 241949; Auditor intern în sectorul public – 241961; Avocat – 242101; Jurisconsult – 242102; Procuror – 242201; Judecător şi asimilaţi – 242202; Magistrat asistent – 242203; Judecător inspector – 242204; Magistrat consultant – 242205; Consilier de probaţiune – 242206; Inspector probaţiune – 242207; Executor judecătoresc – 242902; Inspector justiţie – 242903; Expert jurist – 242904; Consilier de justiţie – 242905; Referent de specialitate în justiţie – 242906; Notar – 242907; Inspector general penitenciare – 242910; Consilier armonizare legislativă – 242911; Expert armonizare legislativă – 242912; Analist armonizare legislativă – 242913; Registrator de carte funciară – 242914; Mediator – 244702; Purtător de cuvânt – 244706; Consilier administraţia publică – 247001; Expert administraţia publică – 247002; Inspector de specialitate administraţia publică – 247003; Referent de specialitate administraţia publică – 247004; Consultant administraţie publică – 247005; Administrator public – 247008; Inspector de integritate – 247010; Examinator de stat de specialitate – 247011; Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice – 257001; Asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice – 257002; adjunct al procurorului general – 111001; consilier diplomatic – 111007; consilier guvernamental – 111008; consilier si consultant juridic – 111009; consilier institutii publice – 111010; consilier al ministrului – 111011; consul general – 111012; consultant prezidential si guvernamental – 111013; director institutie publica si asimilati – 111015; director adjunct institutie publica si asimilati – 111016; director de cabinet – 111017; director general institutie publica si asimilati – 111018; grefier sef (judecatorie, parchet) – 111020; grefier sef de sectie (Curte de Apel, tribunal, parchete) – 111021; inspector de stat sef – 111023; inspector sef în administratia publica – 111024; magistrat asistent sef – 111025; prefect – 111032; presedinte Înalta Curte de Casatie si Justitie – 111034; presedinte Curte de Apel – 111035; presedinte Curte de conturi – 111036; presedinte de judecatorie – 111037; presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea de Apel, tribunale si judecatorii) – 111039; presedinte tribunal – 111040; prim procuror – 111043; prim procuror adjunct – 111044; prim adjunct al procurorului general – 111045; procuror general – 111048; procuror sef de sectie – 111049; procuror sef de sectie adjunct – 111050; secretar general – 111051; secretar general al guvernului – 111052; secretar Parlament – 111053; secretar primarie, prefectura, procuratura – 111057; sef laborator criminalistica – 111058; sef birou institutie publica – 111059; sef departament – 111062; sef protocol de stat – 111063; sef serviciu institutie publica – 111064; subprefect – 111065; vicepresedinte (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel, tribunale si judecatorii) – 111069; consilier prezidential – 111070; consilier parlamentar – 111071; presedinte institutie publica – 111073; subsecretar de stat – 111074; inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe lânga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii – 111075; membru al Consiliului Superior al Magistraturii – 111076; secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii – 111077; inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe lânga Plenul CSM – 111078;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Asistent judiciar, Expert criminalist, Ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică, Practician în insolvenţă, grefier (cu studii superioare), tehnician criminalist (cu studii superioare)

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ vizată ( conf.met. RNCIS, grila 1 şi grila 2) 
Competente profesionale

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic;
  • Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic;
  • Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale;
  • Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state;
  • Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
  • Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

Competente transversale

  • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului;
  • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice;
  • Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

CERTIFICAREA STUDIILOR:
Diplomă de licenta eliberată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, avizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

DURATA STUDIILOR
4 ani (8 semestre)

Discipline studiate
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Teoria generală a dreptului Drept civil II.  Persoanele
Drept constituţional Instituţii politice
Drept roman Drept administrativ
Drept civil I.  Teoria generală Istoria dreptului românesc
Economie si politici economice Logica juridică
Etica si  deontologie judiciara /Retorica Limba străina (engleza, franceza, germana)
Sociologie juridica /Doctrine juridice Practica de specialitate
Limba străina (engleza, franceza, germana) Educatie fizica
Practica de specialitate Istoria gândirii juridice europene /Drept electoral /Organizarea sistemului judiciar și a profesiilor juridice
Educatie fizica

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Drept civil III.  Drepturi reale Drept civil IV.  Teoria obligațiilor
Drept penal – parte generala I Drept penal – parte generala II
Drept adminstrativ II Criminologie
Drept internațional public I Drept internațional public II
Drept financiar Limba straina (engleza, franceza, germana)
Cooperare judiciara internationala in materie penala. /Bazele contabilitatii Practica de specialitate Clinica judiciara
Limba straina (engleza, franceza, germana) Educație fizica
Practica de specialitate Clinica judiciara Publicitate imobiliara si carte funciara /Contencios administrativ
Educație fizica Etiologia crimei organizate /Protectia juridica a dreptului de proprietate

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Drept civil V. Contracte Drept civil VI. Succesiuni și liberalități
Drept penal – parte speciala I Drept penal – parte speciala II
Drept procesual penal I Drept procesual penal II
Dreptul familiei Drept comercial II
Dreptul comercial I Dreptul mediului
Dreptul european Dreptul transporturilor
Dreptul internațional penal /Dreptul asigurărilor Practica de specialitate Clinica judiciara
Practica de specialitate Clinica judiciara Psihologie judiciară /Protectia și promovarea drepturilor copilului /Drept  execuțional penal

Anul IV

Semestrul 1 Semestrul 2
Drept procesual civil I Medicina legală
Drept muncii și securității sociale Drept procesual civil II
Criminalistica Dreptul comertului international
Drept international privat Dreptul european al concurenței
Dreptul proprietății intelectuale Practica de specialitate
Drept  maritim /Protecția drepturilor omului  /Drept bancar și valutar Infracțiuni prevăzute în legi speciale /Procedură arbitrală /Drept execuțional civil
Pregătirea lucrării de licență
Scroll to Top