CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiune, competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Misiunea programului de licenţă „Contabilitate şi informatică de gestiune ” este pregătirea universitară, în domeniul contabilitate, control, expertiză şi audit financiar-contabil, acumularea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice menite să le înlesnească studenţilor rezolvarea cu succes a problemelor complexe cu care se vor confrunta în activitatea lor profesională. Prin parcurgerea disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ al programului de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune, se urmăreşte dobândirea de către absolvenţi a unei serii de competenţe generale şi de specialitate.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei RNCIS)

 • Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar – contabile şi/sau fiscale
 • Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):

 • Referent de specialitate financiar contabilitate 241110;
 • Administrator credite 241119;
 • Ofițer bancar de credite 241508;
 • Auditor intern 241125;
 • Auditor intern în sectorul public 241961;
 • Revizor contabil 241109;
 • Analist preț/costuri 241126;
 • Controlor de gestiune 241127;
 • Cenzor 241101;
 • Comisar gardă financiară 241102;
 • Consilier financiar bancar 241103;
 • Expert contabil –verificator 241105;
 • Consultant bugetar 241112;
 • Consilier/Expert/Inspector/Referent/ Economist în gestiunea economică 244106;
 • Administrator baze de date 213903;
 • Consultant în informatică 213104;
 • Analist programator 213101;
 • Lichidator 241122

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Inspector taxe şi impozite (studii superioare);  Economist –contabil;

DURATA STUDIILOR
Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre).

Discipline studiate
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Microeconomie Macroeconomie
Matematică aplicată în economie Comerț electronic
Bazele informaticii Contabilitate financiară I
Bazele contabilităţii Finanţe
Management general Doctrine economice
Dreptul afacerilor Etică în afaceri
Comunicare şi corespondenţă comercială în  limbă străină I (engleză, franceză, germană) I Comunicare şi corespondenţă comercială în limbă străină I (engleză, franceză, germană) II
Educaţie fizică I* Educaţie fizică II *

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Contabilitate financiară II Pieţe financiare
Economie monetară Econometrie
Marketing Contabilitatea instituţiilor de credit
Statistică economică Contabilitate şi gestiune fiscală
Programarea calculatoarelor Tehnici de plată şi de finanţare
Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) III Managementul calităţii
Control financiar /Managementul facerilor Comunicare şi corespondenţă comercială în  limba străină I (engleză, franceză, germană) IV
Prețuri și concurență/ Contabilitate publică Educaţie fizică IV*
Educaţie fizică III* Practică de specialitate  (3 săptămâni)
Fiscalitate/ Baze de date și limbaje de programare

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Contabilitate de gestiune Sisteme și raportări financiare
Proiectarea sistemelor informatice de gestiune Control de gestiune
Analiză economico-financiară Contabilitate consolidată
Asigurări și reasigurări Sisteme informatice de asistare a deciziilor (SIAD)
Finanțe internaţionale Audit intern
Contabilitate aprofundată şi opţiuni contabile Economie europeană
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior Audit financiar
Gestiune financiară /Control intern Evaluarea întreprinderii
Metodologia elaborării lucrării de licență
Scroll to Top