AFACERI INTERNAŢIONALE

Misiune, Competențe, Calificări

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII
Misiunea programului de licenţă „Afaceri internaţionale” este pregătirea universitară, în domeniul tranzacţiilor şi a negocierilor comerciale internaţionale pentru  rezolvarea cu succes a problemelor complexe cu care se vor confrunta viitorii absolvenți în activitatea lor profesională. Prin parcurgerea disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ al programului de licenţă Afaceri internaţionale, se urmăreşte dobândirea unor competenţe generale şi de specialitate.

DESCRIEREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE CARE DEFINESC CALIFICAREA PROFESIONALĂ VIZATĂ (conform Metodologiei RNCIS)

 • Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private și publice în domeniul afacerilor internaţionale;
 • Negocierea și derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale;
 • Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi naţionale specifice;
 • Gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale;
 • Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc.

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, RELAŢIA CU COR (ocupaţii, posibilităţi de integrare pe piaţa muncii):

 • Analist investiţii – 241115;
 • Analist preţ de revenire/costuri – 241126;
 • Analist cumpărări/consultant furnizori – 241401;
 • Expert/inspector vamal – 241907;
 • Referent relaţii externe – 241913;
 • Secretar economic – 241917;
 • Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) – 241920;
 • Analist servicii client – 241922;
 • Asistent comercial – 241923;
 • Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) – 241924;
 • Planificator/specialist plan sinteze – 241927;
 • Specialist îmbunătăţire procese – 241928;
 • Referent de specialitate tir şi tranzite (studii sup.) – 241933;
 • Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului – 241935;
 • Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – 241948;
 • Consilier afaceri europene – 241949;
 • Expert contractare activităţi investiţionale – 241950;
 • Expert eficientizare investiţii – 241953;
 • Specialist plan progres – 241962;
 • Consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale – 244105;
 • Inspector de concurenţă – 244110;
 • Agent de dezvoltare – 247007;
 • Asistent de cercetare economist în management – 258102;
 • Asistent de cercetare economist în marketing – 258110;
 • Cercetător economist în relaţii economice internaţionale – 258111;
 • Asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale – 258112;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: referent comerţ exterior (studii superioare), agent contractări şi achiziţii (studii superioare), agent de transport turistic intern/internaţional (studii superioare), agent de turism de afaceri (studii superioare), reprezentant comercial (studii superioare)

DURATA STUDIILOR
Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre).

Discipline studiate
Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre)
Anul I

Semestrul 1 Semestrul 2
Microeconomie Economia şi gestiunea întreprinderii
Matematică aplicată în economie Macroeconomie
Informatică Economie mondială
Contabilitate Contabilitate internaţională
Dreptul afacerilor Comerț invizibil
Doctrine economice Statistică economicǎ
Comunicare în afaceri în limba engleză I Comunicare în afaceri în limba engleză II
Comunicare în afaceri în limba franceză I Comunicare în afaceri în limba franceză II
Educaţie fizică I* Educaţie fizică II*

Anul II

Semestrul 1 Semestrul 2
Marketing Econometrie
Management general Economie europeană
Negociere comercială internaţională Etică în afaceri
Finanţe Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
Comerţ internaţional Marketing internaţional
Comunicare în afaceri în limba franceză III Politici comerciale
Comunicare în afaceri în limba engleză III Comunicare în afaceri în limba engleză IV
Istorie economică mondială/ Politici economice comparate Comunicare în afaceri în limba franceză IV
Educaţie fizică III* Educaţie fizică IV*
Practică economică (3 săptămâni)
Burse internaționale de mărfuri /Politică internațională

Anul III

Semestrul 1 Semestrul 2
Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale Managementul afacerilor internaţionale
Investiţii internaţionale Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale
Turism internaţional Economia comerțului
Transporturi internaţionale Finanţarea proiectelor internaţionale
Cercetări de marketing Pieţe internaţionale de capital
Organizaţii economice internaţionale Comunicare  în afaceri în limba engleză VI
Comunicare  în afaceri în limba engleză V Metodologia elaborării lucrării de licență
Asigurări internaționale /Risc și securitate internațională Finanțe internaționale
Finanțe corporative internaționale
Scroll to Top