Oferta educaționala pentru ID-IFR

Ce este învăţământul la ID şi la IFR?

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) în cooperare cu facultăţile care au programe de studii acreditate pentru aceste forme de învăţământ.

În prezent la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt acreditate să școlarizeze în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) unsprezece programe de studii universitare (specializări) la nivel licență, numai în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate).

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus conform unui orar afișat) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID– în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână.

Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevazute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID) Admitere 2019 sesiunea IULIE
Nr. crt Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site:
Program de studii
Diploma obținută
Statut / Durată studii
Probe de concurs Calculul mediei de admitere (MA) Număr locuri Taxa de școlarizare lei
 

 

 

 

1.

 

 

Facultatea de Ştiinţe Economice
Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040 http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
 

 

Concurs de dosare
în perioada
15 – 22 IULIE

 

 

Scrisoare de
intenție (evaluată cu admis/respins)   MA  = media de promovare a examenului de bacalaureat

50 3000
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
50 3000
Contabilitate şi Informatică de Gestiune  
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
50 3000
Finanţe şi Bănci
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
50 3000

 

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) .

Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față), este obligatorie.

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) Admitere 2019 sesiunea IULIE
Nr. crt Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site:
Program de studii Diploma obținută Statut / Durată studii  

Probe de concurs

 

Calculul mediei de admitere (MA)

Nr. locuri / perioada de înscriere Taxa de școlarizare
lei
    1. Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330 http://www.drept-ovidius.ro Drept
Licențiat în Drept acreditat / 4 ani
 

 

Concurs de dosare

  Eseu motivational (evaluat cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).
MA = media de promovare a examenului de bacalaureat
75
15-21 iulie
 

 

2800

Administraţie Publică
Licențiat în Științe Administrative
acreditat / 3 ani
50
15-21 iulie
 

 

2600

    2.  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443 http://fefs.univ-ovidius.ro

 

 

Educaţie Fizică şi Sportivă
Licențiat în Educație Fizică și Sport
acreditat / 3 ani

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (Admis/Respins)
1. Proba practică, la alegere (Atletism sau Gimnastică)
2. Proba practică de Joc sportiv la alegere (baschet /handbal/volei/fotbal)
  MA = 0,45 M1 + 0,45 M2 + 0,1 M3
M1 = media obţinută la proba 1 de concurs;
M2 = media obţinută la proba 2 de concurs;
M3 = media de promovare a examenului de bacalaureat
 

 

50
  10-21 iulie

 

 

 

3300

    3.  

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă
B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431 http://imim.univ-ovidius.ro

  Autovehicule Rutiere
Diplomă de inginer acreditat/ 4 ani
 

 

 

 

Concurs de dosare

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)
MA =0,8×MB + 0,2×NP
MB – media examenului de bacalaureat;
NP – nota obținută la proba matematică.
În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:
nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat) nota de la proba chimie; nota de la proba limba română (scris).
 

75
  15-21 iulie

 

 

3200

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic Diplomă de inginer acreditat/ 4 ani  

75  
15-21 iulie

 

 

3200

    4. Facultatea de Litere Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773 http://litere.univ-ovidius.ro Limba şi Literatura Română – O limbă și Literatură Modernă (engleză / italiană) Licențiat în filologie acreditat/ 3 ani Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5). MA = 0,5 M1 + 0,5 M2 M1 = Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).
M2 = Media generală a examenului de bacalaureat
 

75
10-20 iulie

 

 

3300

    5. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
Campus, corp B,Sala P44, Aleea Universităţii 1, tel.0241605060 http:// st.naturale@univ-ovidius.ro
 

Agricultură
Diplomă de Inginer
acreditat/ 4 ani

 

 

Concurs de dosare

  Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%). MA = media de promovare a examenului de bacalaureat 75
15-20 iulie
 

 

3600

 

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poţi studia:

  • într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
  • în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
  • mai mult sau mai puţin când doreşti să faci acest lucru;
  • utilizând resurse educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile

Toate informaţiile legate de admiterea 2019, sesiunea IULIE, pot fi accesate pe www.admitere.univ-ovidius.ro .