Oferta educaționala pentru ID-IFR

Ce este învăţământul la ID şi la IFR?

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID-IFR este coordonată de Centrul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CID-IFR) în cooperare cu facultăţile care au programe de studii acreditate pentru aceste forme de învăţământ.

În prezent la forma de învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) sunt acreditate să școlarizeze în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) unsprezece programe de studii universitare (specializări) la nivel licență, numai în regim cu taxă (achitabilă în 4 rate).

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus conform unui orar afișat) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID– în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână.

Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevazute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ (ID)

Admitere 2018 sesiunea IULIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs

Calculul mediei de admitere (MA)

Număr locuri

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040

http://stec.univ-ovidius.ro

Afaceri Internaţionale

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

Concurs de dosare

în perioada

11-24 IULIE

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

50

2700

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

50

2700

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

50

2700

Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

50

2700

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) .

Prezența la activitățile aplicative, examene și colocvii (desfășurate față în față), este obligatorie.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

Admitere 2018 sesiunea IULIE

Nr. crt

Facultatea organizatoare

Adresa locaţiei de înscriere/

telefon / site:

Program de studii

Diploma obținută

Statut / Durată studii

Probe de concurs

Calculul mediei de admitere (MA)

Nr. locuri /

perioada de înscriere

Taxa de școlarizare

lei

1.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330

http://www.drept-ovidius.ro

Drept

Licențiat în Drept

acreditat / 4 ani

Concurs de dosare

Eseu motivational (evaluat cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

75

09-20 iulie

2400

Administraţie Publică

Licențiat în Științe Administrative

acreditat / 3 ani

50

09-20 iulie

2400

2.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443

http://fefs.univ-ovidius.ro

Educaţie Fizică şi Sportivă

Licențiat în Educație Fizică și Sport

acreditat / 3 ani

Probă eliminatorie: Traseu aplicativ (Admis/Respins)

1. Proba practică, la alegere (Atletism sau Gimnastică)

2. Proba practică de Joc sportiv la alegere (baschet /handbal/volei/fotbal)

MA = 0,45 M1 + 0,45 M2 + 0,1 M3

M1 = media obţinută la proba 1 de concurs;

M2 = media obţinută la proba 2 de concurs;

M3 = media de promovare a examenului de bacalaureat

50

09-22 iulie

3300

3.

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0241606431

http://imim.univ-ovidius.ro

Autovehicule Rutiere

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MA =0,8×MB + 0,2×NP

MB – media examenului de bacalaureat;

NP – nota obținută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie și Management – programul de studii Inginerie Economică, în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susținută de către candidat) nota de la proba chimie; nota de la proba limba română (scris).

75

09-23 iulie

3200

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Diplomă de inginer

acreditat/ 4 ani

75

09-23 iulie

3200

4.

Facultatea de Litere

Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773

http://litere.univ-ovidius.ro

Limba şi Literatura Română –

O limbă și Literatură Modernă

(engleză / italiană)

Licențiat în filologie

acreditat/ 3 ani

Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura străină ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat.

MA = 0,5 M1 + 0,5 M2

M1 = Probă orală de competenţă lingvistică la limba română (nota minimă 5).

M2 = Media generală a examenului de bacalaureat

75

10-18 iulie

3300

5.

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Campus, corp B,Sala P44, Aleea Universităţii 1, tel.0241605060

http:// st.naturale@univ-ovidius.ro

Agricultură

Diplomă de Inginer

acreditat/ 4 ani

Concurs de dosare

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)+ media obţinută la examenul de bacalaureat (100%).

MA = media de promovare a examenului de bacalaureat

50

09-18 iulie

3600

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poţi studia:

  • într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
  • în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
  • mai mult sau mai puţin când doreşti să faci acest lucru;
  • utilizând resurse educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile

SEDII PENTRU ÎNSCRIERE

Facultatea de Ştiinţe Economice – înscrieri la Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, Aula A02, tel. 0241511040
Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative – înscrieri la Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, Etaj II Sala 211, tel.0722491590/ 0241694330
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – înscrieri la Campus, Aleea Căp. Av.. Al. Șerbănescu nr.1 Baza nautică, Sala de gimnastică, tel. 0241640443
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă –înscrieri la sediul din B-dul. Mamaia nr. 124, – Cantina Universității UOC Sala Etaj1, tel. 0241606431
Facultatea de Litere – Înscriere ONLINE de oriunde sau pentru asistență tehnică Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, parter Sala M2, tel. 0241551773
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole – înscrieri la Campus, corp B, Aleea Universităţii 1, tel. 0241605060

Toate informaţiile legate de admiterea 2018, sesiunea IULIE, pot fi accesate pe www.admitere.univ-ovidius.ro .