Oferta educaționala pentru ID-IFR

Ce este învăţământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă?

Programele de studii la ID sau la IFR sunt similare cu învățământul cu frecvență IF, în ceea ce privește: denumirea programului de studii, durata de școlarizare, numărul de credite, disciplinele din planul de învățământ, formele de examinare, diploma obținută după promovarea examenului de licență.

Deosebirea constă în tipurile de activități didactice aferente disciplinelor, care presupun pe lângă activitătile didactice față în față (cu prezenţă obligatorie în campus conform unui orar afișat) și activități didactice la distanță (prin intermediul platformei E-learning). Astfel, pentru un student de la IF sunt prevazute în orar activități de curs și activități aplicative în medie 20-26 de ore pe săptămână, iar pentru un student de la ID sau IFR sunt prevăzute în orar doar activități aplicative: la ID – în medie 5 ore/săptămână și la IFR – în medie 14 ore/săptămână. Orele de curs de la forma de învățământ cu frecvență (IF) nu sunt prevăzute în orarul de la ID-IFR, deoarece sunt compensate prin studiu individual utilizând resurse de învățare specifice învățământului la distanță (prin intermediul platformei E-learning).

Forma de învățământ la distanță (ID) este caracterizată prin următoarele tipuri de activități didactice: activități tutoriale (AT), activități de evaluare pe parcurs (TC – teme de control), activități aplicative asistate (AA) – ore de laborator sau alte activități practice. La fiecare disciplină sunt programate 4 activități tutoriale (AT) pe semestru, desfășurate prin întâlniri directe (față în față) .

Admitere Sesiunea Iulie 2023

 

Nr. crt Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site:
Program de studii
Diploma obținută
Statut / Durată studii
Probe de concurs/
Perioada inscriere
Calculul mediei de admitere (MA) Taxa de școlarizare
(lei)
Nr. Locuri cu taxă
1. Facultatea de Ştiinţe Economice
Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241511040
http://stec.univ-ovidius.ro
Afaceri Internaţionale
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
Concurs de dosare/

 

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)

MG =MB

MB = media de promovare a examenului de bacalaureat 100%

3600 50
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
3600 50
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Licențiat în Științe Economice
acreditat / 3 ani
3600 50
Finanţe şi Bănci

Licențiat în Științe Economice

acreditat / 3 ani

3600 50

 

Admitere Sesiunea Iulie 2023

 

Nr. crt Facultatea organizatoare
Adresa locaţiei de înscriere/
telefon / site:
Program de studii
Diploma obținută
Statut /
Durată studii
Probe de concurs/Perioada inscriere

 

Calculul mediei de admitere (MA) Taxa de școlarizare
(lei)
Nr. Locuri cu taxă
1 Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative
Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241694330
http://www.drept-ovidius.ro
Drept
Licențiat în Drept
acreditat / 4 ani
Concurs de dosare/ Eseu motivațional (evaluat cu admis/respins) + media obținută la examenul de bacalaureat (100%).
MA = media de promovare a examenului de bacalaureat
3500 75
3200 50
Administraţie Publică
Licențiat în Științe Administrative
acreditat / 3 ani
2 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Campus, Aleea Universităţii, Baza nautică, tel.0241640443
http://fefs.univ-ovidius.ro
Educaţie Fizică şi Sportivă
Licențiat în Educație Fizică și Sport
acreditat / 3 ani
Concurs de dosare/

 

Varianta 1:

*Proba 1-Media de la examenul de bacalaureat;
Proba 2* -Media generală la disciplina Educație fizică sau echivalent disciplina Pregătire sportivă practică, coregrafie, etc (discipline înrudite) în anii de liceu.
Ponderea mediei finale este următoarea: nota de la proba 1-50% și nota de la proba 2 50%

3300 50
Varianta 2:
Probă eliminatorie: testarea capacității motrice Traseu aplicativ (contracronometru) evaluat cu admis/respins
1.Proba sportivă, la alegere, evaluată cu NOTĂ: Probele sportive sunt: atletism, gimnastică, fotbal,baschet, handbal, volei.
2. Media de la examenul de bacalaureat
Ponderea notei finale este următoarea: nota proba 1 -60%; nota proba 2- 40 %
3 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă
B-dul. Mamaia nr. 124 tel..0737077519
http://imim.univ-ovidius.ro
Autovehicule Rutiere
Diplomă de inginer
acreditat/ 4 ani
Concurs de dosare/

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)
MG =MB
MB – media examenului de bacalaureat 100%
3420 75
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Diplomă de inginer
acreditat/ 4 ani
3420 75
4 Facultatea de Litere
Campus, corp A, Aleea Universităţii 1, tel.0241551773
http://litere.univ-ovidius.ro
Limba şi Literatura Română –O limbă și Literatură Modernă
(engleză / italiană)
Licențiat în filologie
acreditat/ 3 ani
Concurs de dosare/

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)
MG =MB
MB – media examenului de bacalaureat 100%
3300 75
5 Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
Campus, corp B, Aleea Universităţii 1, tel.0241605060
http://snsa.univ-ovidius.ro
Agricultură
Diplomă de inginer
acreditat/ 4 ani
Concurs de dosare/

 

Scrisoare de intenție (evaluată cu admis/respins)
MG =MB
MB = media de promovare a examenului de bacalaureat 100%
3600 75

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) este caracterizată prin activități didactice aplicative (S – seminar, L – laborator, P – proiect), programate în cursul săptămânii între orele 17-21 și la sfârșit de săptămână în intervalul orar 8-20 care presupun întâlnirea nemijlocită, în spațiul universitar, a studenților cu cadrele didactice – în medie 14 ore/săptămână.

Prezența la activitățile aplicative (desfășurate față în față) și la evaluarea finală (examene și colocvii) este obligatorie.

ID sau IFR este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă stabil. Deşi pot să-şi completeze studiile în mod tradiţional, preferă ID sau IFR întrucât acestea le oferă mai multă libertate în alegerea timpului şi locului de studiu.

Astfel, poţi studia:

  • într-un domeniu apropiat de interesele tale de evoluţie în carieră;
  • în cel mai convenabil loc, de obicei acasă;
  • mai mult sau mai puţin, când doreşti să faci acest lucru, utilizând resursele educaţionale şi de comunicare cele mai convenabile.

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID sau IFR, în conformitate metodologiile proprii afișate pe pe site-ul Universității, secțiunea Admitere –http://admitere.univ-ovidius.ro/, la fiecare din cele șase facultăți organizatoare.