Prezentare

Platforma e-learning ACADEMIS

Evoluţia rapidă a Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării în relaţie directă cu dezvoltarea reţelei Internet şi a mijloacelor de interacţiune în mediu virtual, a condus la o aplicare tot mai intensă a acestora în procesul educaţional. Acest fenomen, a cărui prezenţă se identifică în cazul tuturor formelor de învăţământ, se impune tot mai mult în cazul evoluţiei Învăţământului la Distanţă şi Învăţământului cu Frecvenţă Redusă.

Universitatea „Ovidius” încearcă să-şi adapteze cât mai coerent sistemele de gestiune informaţională în scopul adaptării strategice a acestora la noile evoluţii din domeniu şi la exigenţele organizării unui învăţământ academic performant. Primul pas în această direcţie a constat în decizia de dezvoltare şi implementare a unei platforme interactive destinate susţinerii activităţilor didactice derulate la forma de învăţământ ID-IFR.

Platforma ACADEMIS E-learning a fost creată pentru cei doi beneficiari importanţi – studentul şi profesorul său. Primul are un rol dinamic în procesul educaţional, utilizează cele mai diverse căi de comunicare pentru a crea o legătură continuă cu grupul, accesează resurse de oriunde şi interoghează transferuri de date, imagini şi sunete în timp real. Al doilea beneficiază de o mai bună comunicare şi apropiere de student, o eficienţă sporită în aplicarea actului didactic, ”share” de resurse, gândire pro– activă.

Platforma de învăţământ electronic are implementate soluţii tehnologice funcţionale pentru administrarea utilizatorilor şi a resurselor, comunicarea între utilizatori, furnizarea de resurse de studiu diversificate

Principalele beneficii ale utilizării platformei sunt:

  • crearea unui mediu propice promovării noilor tehnici şi metode de predare – învăţare,
  • dezvoltarea unui sistem modern de instruire online,
  • crearea şi consolidarea unui spaţiu virtual de colaborare deschis – interactiv,
  • dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de cele mai moderne tendinţe în domeniul instruirii la distanţă.